Oferta

Wykonujemy projekty konstrukcji

koncepcyjne

architektoniczne

branżowe

budowlane

wykonawcze

warsztatowe

Projektowanie konstrukcji

budownictwa tradycyjnego

żelbetowych i strunobetonowych

stalowych

mieszanych

w technologii prefabrykowanej oraz wykonywanych na budowie.

Doradztwo techniczne

optymalizacji inwestycji

w zakresie wyboru ekonomii konstrukcji planowanego obiektu

przygotowanie projektu koncepcyjnego

technologii niezbędnych do realizacji